Liên hệ

Baloxanh.vn

Địa chỉ: 32/16 b, đường 9, Kp 5, Linh Xuân Thủ Đức

Tel: 0932.662.305

Website: http://baloxanh.vn

Email: lethinh1412@gmail.com

    Tư vấn bán hàng: 0932.662.305

    Thành Phố Hồ Chí Minh

    0932662305 - 0903370675